MASTER DATA MANAGEMENT

Eftersom de flesta företag och organisationer idag publicerar sin data i olika kanaler lönar det sig att hantera data centralt, på ett enda ställe. Du säkerställer att det är rätt information på alla ställen och minskar kostnaderna för att hantera den. Genom att arbeta med Master Data Management säkerställer du att data överensstämmer mellan kanaler, och då blir också kundens eller användarens upplevelse bättre.

Master Data Management (MDM) innebär bland annat att ha en strategi för att digitalt hantera din produktinformation, kundinformation, information om leverantörer, persondata eller annan information som är affärskritisk för ditt företag.

MDM handlar om att ha en Single Source of Truth eller ett Golden Record, det vill säga att masterdata finns och hanteras på ett enda ställe och fungerar som källa för alla andra system och utgående kanaler. Att centralisera din data ger dig kontroll och skapar en plattform som du kan organisera, berika och synkronisera över systemlandskapet. Den strategiska hanteringen av masterdata ökar datakvaliteten och eliminerar kostsam ineffektivitet orsakad av datasilos.
Det handlar om att koppla information, personer och processer från en central källa på ett sätt som driver din verksamhet framåt.

MDM-system

De större multidomän MDM systemen, såsom Stibo Systems STEP, hanterar all sorts masterdata och relationerna dem emellan, till exempel produkter och artiklar, bilder och filer, kunder och leverantörer, platsdata, digitala och tryckta kataloger och klassifikationer. MDM systemen har stort fokus på datakvalitet, versionshantering, analys och mätbarhet samt funktionalitet för effektiv administration, workflowhantering och automatisering.

Read more about MDM and Stibo Systems STEP here.

 

Vet ni hur bra ni är på MDM?

Det har alltid varit en utmaning att hantera affärskritisk data. Men eftersom kanalerna som data idag presenteras i har blivit fler, har behovet av kontrollerad hantering blivit större och mer efterfrågat. Med hjälp av vår MDM Maturity Asessment får ni en visuell översikt över era styrkor och svagheter i nuläget och kan sätta upp en vision för vilken nivå ni vill uppnå. 

Gå direkt till MDM Maturity Assessment Survey.

Läs mer om vår MDM Maturity Assessment.