Om digitalt ekosystem för handel på D-Congress

Den 9 mars presenterade Unified Commerce by Sigma vår vision om ett digitalt ekosystem för handel och kundkommunikation på D-Congress på Svenska Mässan i Göteborg.  

1.800 personer deltog i Nordens största e-handelsmässa den 9 mars i Göteborg. Vi på Sigma hade en monter tillsammans med Sitecore och fortsatte att lyfta fram vår vision för framtidens handel: ett digitalt ekosystem som består av affärssystem, produktinformation, kommunikation, web; allt som behövs för effektiv handel i en integrerad helhet som möjliggör effektiva och systemgemensamma processer.

Just effektiva processer och automatisering var ett av de områden som många talare och besökare berörde. Till exempel ICA och Hemköp berättade om sina digitala resor och hur de försöker skapa en sammanhållen upplevelse för kunden oavsett kanal.

Då marknaden för ERP, CRM, PIM och e-commerce fortsätter att integreras kommer vi fortsätta ta upp trender och nyheter på området. Välkomna att hänga med!

2017-03-12

Kundupplevelse CMX
E-handel
Unified Commerce