Vad är PIM?

PIM står för Product Information Management. Inom begreppet PIM innefattas tre huvudsakliga kategorier, processer, data och system. Vardera med lika stor vikt för att lyckas uppnå en riktig omnikanal upplevelse. Samtliga tre kategorier möjliggör en produkt-, marknad- och säljstrategi som syftar till att skapa ett fokus och en skärpa för företagets varumärke och produkter för att särskilja sig på marknaden.

 

Varför behövs PIM?

I dagens digitala värld med appar, pushnotifieringar, nyhetsbrev, annonser m.m. skapas det ett brus som blir som ett filter för oss människor. Michael Gazzaniga professor i psykologi hävdar att det finns estimeringar som pekar på att upp till 99% av all sensorisk information filtreras bort direkt så fort den kommer till hjärnan*. Vidare menar Gazzaniga att orsaken till att så pass mycket filtreras ut är för att det är irrelevant information, detta leder i sin tur till att den information som ska komma fram och bearbetas måste vara mycket relevant för mottagaren. För att lyckas skapa relevant information som är homogen och som genom multikanalstrategi kan komplettera och förstärka bilden av varumärket och produkterna krävs det att företag har full kontroll på process, data och system.

 

PIM Processer

Processer är ritningen utefter hur vi jobbar med PIM, allt blir så mycket lättare om alla pratar samma språk och ser samma mål. Med processer kan vi definiera roller, system, funktioner och operation. Vi kan också lätt identifiera flaskhalsar och möjliga förbättringar båda vad gäller tidsoptimering och kvalitetshöjande aspekter. Processer är levande och dokumenten bör utvecklas i takt med verksamheten.

 

PIM Data

Datan är hjärtat av varje verksamhet, datan är texterna, bilderna, specifikationerna, filmerna och all annan data som hjälper till att skapa kund upplevelsen. Vi vet att datan är viktig för våra kunder och att få hjälpa till att förvalta den och utveckla den tillsammans med dem är ett stort förtroende som vi tar på största allvar. Vi vill att alla våra kunder ska känna att när de arbetar med sin data tillsammans med oss så kan de överlåta allt runt omkring till oss så att dem kan koncentrera sig på det viktiga, att skapa kund värde.

 

PIM Systemen

För att lyckas nå ut till kunderna med rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt så krävs det också system och integrationer. Det ställer höga krav på oss som partner att identifiera viktiga system och navigera i systemfloran hos våra kunder. Med över 30 PIM-projekt och mer än dubbelt så många integrationer till andra system så är den tekniska system delen av PIM någonting som vi inte bara behärskar utan gärna visar vägen för hur det bör göras.

 

 

 

Vi är PIM-experter och vill ni veta mer om PIM så kontakta oss!

Adán Hultgren
E-handel, PIM, digital strategi 
adan.hultgren@sigma.se 
+46 730 449515

*Brain Matters: Translating Research Into Classroom Practice

2018-05-17

Kundupplevelse CMX
Unified Commerce
PIM

Vill du veta mer om PIM? Kontakta oss.


Adan Hultgren
E-handel, PIM, digital strategi
adan.hultgren@sigma.se
+46 730 449515


Magnus Engström
PIM, e-handel, UCaaS
magnus.engstrom@sigma.se
+46 733 20 73 06