MOBILE COMMUNICATION PLATFORM

Med hjälp av vår lösning Mobile Communication Platform kan du få full koll på din kundkommunikation. MCP samlar all kommunikation med en kund, från alla olika kanaler, i en och samma inbox.

Mobile Communication Platform (MCP) är en generisk plattform som kan appliceras på de flesta behov kopplade till kommunikation med kund eller andra aktörer. Meddelanden kan automatgenereras från aktiviteter i exempelvis affärssystem, CRM-system, bokningssystem eller ordersystem. De kan också skapas manuellt från exempelvis kundtjänsten för att skickas till individer eller grupper.

Komplett översikt

Via en portal får du en komplett översikt över alla meddelanden, såväl historiska som aktuella. Du kan när som helst gå in och manuellt hantera en dialog med en specifik kund, en grupp av kunder eller samtliga kunder.

Exempel på processer som kan hanteras med Sigma MCP:

  • Proaktiv informationshantering; t ex reseinformation med normalflöde och avvikelsehantering.
  • Orderprocesser kopplade till e-handel och postorder, bekräftelser, lösenord, leveransinformation mm.
  • Kundservice; Fråga och svar med full spårbarhet och kontroll, som skapar möjlighet till proaktiv informationshantering. Det resulterar i färre ärenden till kundservice och gör det möjligt att hantera fler ärenden på färre personer, såväl i normalläge som vid avvikelse.
  • Mobil marknadsföring; erbjudanden och kampanjer. Vi har förtroendet att leverera MCP till bl.a. Fritidsresor (Guide Online), Swedavia (Resestatus på Arlanda), en av Nordens ledande elleverantörer och ett ledande detaljhandelsföretag.

Global SMS

Lösning för distribution av SMS utomlands – Har du ett behov av att distribuera SMS globalt? Då kan Sigma erbjuda Global SMS som bygger på vår beprövade plattform MCP, där vi efter många års arbete har en mycket hög penetrationsgrad globalt, vilket innebär att dina SMS når fram till mottagarna. Tack vare de volymer vi uppnår med alla våra kunder kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser per SMS på de flesta marknader.

Sigma Global SMS är en internetbaserad tjänst för tvåvägskommunikation, som kan användas såväl för massutskick av SMS till stora mottagargrupper som för kommunikation med enskilda mottagare oavsett var de befinner sig i världen.

Några av fördelarna med Sigma Global SMS:

  • Du slipper själva integrera, underhålla, lokalt utvärdera och bevaka nya Gateway Providers och operatörer för att långsiktigt och effektivt kunna distribuera SMS.Du slipper bevaka prisförändringar på marknaden för att säkerställa att ni tar del av dem.
  • Du använder en plattform som är byggd för full spårbarhet, tvåvägskommunikation, multikanal (sms, e-post, Smart Phone notifications, print mm).
  • Du säkrar möjligheterna att bygga ut t ex mobil kundservice, kommunicera kring driftsstörningar/avvikelser i verksamheten eller på annat sätt optimera verksamhetsprocesser med hjälp av vår multikanalplattform.
  • Du får del av en tjänst med fullt stöd för ert regelverk och mottagarens förutsättningar. D v s vilka meddelanden som skall överföras till SMS, när skall de skickas och på vilket språk.