MICROANALYS

Hur data och analys gör att du ligger steget före

Med Microanalys får du tid till att växla upp din e-handel. Genom att kontinuerligt arbeta med microanalyser av din e-handel kan vi optimera arbetet kring e-handel och skapa nya affärsmöjligheter, säger Sofie Hedman ny projektledare och affärsutvecklare på Unified Commerce.

Vad innebär en Micronalys?

micronalays för din sajt

En Microanalys innebär en månadsrapport av din verksamhet där vi analyserar KPI:er som är viktiga för din verksamhet så du kan fokusera på att få din affär och växa. Vi sköter det löpande analysarbetet och genom att kategorisera händelser ser vi snabbt om vi behöver agera på något område. I en rapport där du dels kan se dina KPI:er i detalj och ur ett övergripande perspektiv arbetar våra seniora affärsanalytiker med att förbättra din verksamhet.

Ett enkelt system där vi kategoriserar utifrån ett färgschema där följande betyder:

Grönt – Allt fungerar bra, fortsätt så här

Gult – Vi behöver se över detta framöver

Rött – Vi behöver se över detta omgående Detta ger dig full kontroll över din verksamhet och tid över att fokusera på att skapa en bättre morgondag, för dig och dina kunder.   

micronalays av din sajt

Hur går det till?

Vi börjar med att ni får träffa våra affärsanalytiker som kommer att arbeta med er verksamhet. Tillsammans sätter vi upp vilka fem KPI:er som ni vill att vi följer upp.Vi skapar en dashboard i Google DataStudio där ni dagligen kan följa vårt arbete och månadsvis skickar vi över en rapport med er data och vår analys av denna. Detta är unikt för varje kund, där beroende på er verksamhet analyserar olika saker som gör skillnad för er.I samband med månadsrapporten kommer vi ut till er där vi under en timme tillsammans går igenom rapporten och lämnar våra rekommendationer för nästkommande månad.

Microanalys nivå 2  

Microanalys nivå 2 erbjuds till dig som vill arbeta mer aktivt med analysarbete. Du får allt som ingår i Microanalysen, dessutom: Veckovis rapport istället för månadsvis rapport 1 timme projektledartid, utvecklare eller Business Analyst Detta innebär fyra rapporter istället för en, dedikerade personer som arbetar löpande med din verksamhet och tar action på uppkomna situationer.  

Varför Microanalys?

Den stora fördelen med att arbeta digitalt är att ni aldrig behöver gissa er till vad nästa steg ska vara. Allt finns där, i fotspåren dina kunder efterlämnar och hur de agerar på sin sajt. Så låt oss analysera detta och hjälpa er ta nästa steg.

Länk till whitepaper om Micronalys 

Läs mer om Microanalys här

Våra tjänster inom e-handel och digitala strategier

 • E-handelstrategi, ladda ned PDF här
 • Etableringsstöd Norden, framgångsrik lansering på din nya marknad,ladda ned PDF här
 • Strategiworkshop för ledningsgrupper, läs mer här
 • e-handelskonsulter hos Sigma, ladda ned PDF här
 • Hälsocheck för din e-handel, ladda ned PDF här
 • Konverteringsanalys, ladda ned PDF här
 • Vill du veta mera - Kontakta mig

  Sofie Hedman Projektledare & Affärsanalytiker på Unified Commerce Sigma

  Unified Commerce by Sigma

  sofie.hedman@sigma.se

  +46 (0)73 723 79 55