STRATEGIWORKSHOP FÖR LEDNINGSGRUPPER

Digital strategi, vad är viktigt och vad ska man börja?

Ledningsgruppen och VD:n har det högsta ansvaret för företagets mål och framtid, men det är svårt att veta vilka som är de viktigaste frågorna, och framförallt var man ska börja. Ofta är det de operativa frågorna som upptar ledningsgruppen arbete, och sällan får man möjlighet att lyfta blicken och fundera på de viktiga strategierna framåt. Ibland är det tidsbrist och men ofta saknas också kunskapen internt kring vilka digitala möjligheter som finns. Man vill inte göra fel val som sen kan orsaka stora problem för verksamheten, varumärket och framtiden.

Vad är Unified Commerce strategi?

Vi på Sigma märker att våra kunder har stora utmaningar kring att få ihop helheten med ett digitalt ekosystem av teknik, kommunikation och processer som överträffar kundernas förväntningar inom e-handel. Det är den helheten som Unified Commerce handlar om.

Unified Commerce handlar inte bara om tekniska lösningar, det handlar om människor, kunder och medarbetare. Vi vill förstå er affär, så att vi tillsammans kan förbättra den. Vi vill vara er strategiska partner och agera bollplank för alla era digitala utmaningar. En klok rådgivare och partner, hela vägen från start till mål, men också inom förvaltning. Ibland behöver man bara byta ut ett system eller förändra några processer för att verksamheten ska få ny fart.

Ibland krävs det lite mer. Oavsett omfattningen av projekten så vill vi hjälpa till med ett nytt synsätt, ge er ny energi och hjälpa er i ledningsgruppen att fokusera på det som är viktigt och få konkreta resultat.  

Unified Commerce strategi hjälper er om ni:

 • Har affärskritiska beslut att ta gällande teknik och kompetens?
 • Behöver en företagsanpassad digital strategi, hjälp med rätt prioriteringar och en konkret roadmap?
 • Märker av minskad försäljning och att konkurrenterna knappat in?
 • Behöver effektivisera era interna processer?

 

workshop för ledningsgrupper

 

STEG 1 - WORKSHOP HELDAG

Förmiddag - Inventering av nuläge och analys

Vi analyserar nuläget, nuvarande position på marknaden, utmaningar och era möjligheter under den närmaste åren. Vi tittar på er bransch och era konkurrenter. Vi gör research kring verksamheten, analys av tekniken, uppmärksammar eventuella flaskhalsar, tekniska förutsättningar och er digitala närvaro.  

Eftermiddag - Vision, strategi och roadmap

Utifrån er bransch, position på marknaden och vår samlade erfarenhet så bryter vi ned era affärsmål och formulerar tillsammans vision och strategier för rätt väg framåt. Efter vårt möte får ni en rekommendation och roadmap för er verksamhet, förslag på prioritering och den smartaste vägen framåt.

 

STEG 2 – ETT KONKRET PROJEKT

Behov, omfattning och fokus

Nästa steg och fortsatt upplägg bestämmer vi tillsammans med er. Vilka affärskritiska utmaningar inom det digitala ekosystemet ska vi fokusera på, helheten eller enstaka utvecklingsprojekt? Kanske behöver ni en ny e-handelsplattform, få mer kunskap om kunderna, få fart på försäljningen, se över marknadsföringen eller hitta nya affärsmöjligheter?    

Leverabler kan då vara

 • Kravställning och riskanalys
 • Business case User research: Effektkartläggning, målgruppsanalys och kundresekarta
 • Intressentanalys internt GAP analys
 • Kartläggning av er IT arkitektur och djupare teknisk analys
 • Sammanställning av era befintliga analyser, kunddata och köpbeteenden, webbanalyser (Google Analytics) och varumärkesundersökningar 

Våra tjänster inom e-handel och digitala strategier

 • E-handelstrategi, ladda ned PDF här
 • Etableringsstöd Norden, framgångsrik lansering på din nya marknad, ladda ned PDF här
 • e-handelskonsulter hos Sigma, ladda ned PDF här
 • Hälsocheck för din e-handel, ladda ned PDF här
 • Konverteringsanalys, ladda ned PDF här
 • Vill du veta mera - Kontakta mig

  Sofie Hedman Projektledare & Affärsanalytiker på Unified Commerce Sigma

  Unified Commerce by Sigma

  sofie.hedman@sigma.se

  +46 (0)73 723 79 55